ЯНТРА

ГАБРОВО

Контакти

Адрес: ул. Дебел дял №3; ул. Орловска №111 (Спортна зала „Орловец)

Е_mail: office@fcyantra.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Михаил Митов

Телефон: 0885 614 505

Е_mail: mihail.mitovv@gmail.com