ЯНТРА

ГАБРОВО

Ръководство

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Таня Христова – Председател на УС

Митко Димитров – Член на УС

Климент Кунев – Член на УС

Христо Куцилев – Член на УС

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Михаил Митов

АДМИНИСТРАТОР