ЯНТРА

ГАБРОВО

Момичета 11-13

Седнали от ляво надясно: Даниела Илиева, Михаела Христова, Маргарита Христова, Ивайла Абаджиева, Деница Рачева, Христина Тодорова, Виктория Георгиева
Втори ред от ляво надясно: Ивайла Величкова, Мая Йорданова, Детелин Станчев – треньор, Кристияна Петрова, Пламена Русчева