ЯНТРА

ГАБРОВО

Футбол 7

Седнали от ляво надясно: Сабри Мустафа, Борис Теневски, Християн Маринов, Борис Корназов, Мирослав Алеков, Росен Нанев
Втори ред от ляво надясно: Ивайло Иванов, Андрей Русинов, Любомир Лалев, Юри Андреев, Радослав Иванов, Стефан Лавчев
Трети ред от ляво надясно: Радостин Стоянов, Камен Каменов, Васил Димитров, Ангел Марков, Решид Мустафа, Георги Атанасов – треньор