ЯНТРА

ГАБРОВО

Футбол 11

Деца родени 2009/2010 година
Седнали от ляво надясно: Мартин Цвятков, Росен Петков, Пресиян Стоянов, Донислав Терзиев, Мариян Стратев
Първи ред от ляво надясно: Александър Ненов, Раян Денев, Преслав Цветков, Йоанис Коррес, Тони Мавров, Даниел Христов – треньор
Втори ред от ляво надясно: Георги Костов, Димитър Русчев, Кристиян Петров, Николай Василев, Христофор Йосифов, Добромир Колев

Александър Ненов

Мартин Цвятков

Росен Петков

Пресиян Стоянов

Донислав Терзиев

Мариян Стратев

Раян Денев

Преслав Цвятков

Йоанис Коррес

Тони Мавров

Георги Костов

Димитър Русчев

Кристиян Петров

Николай Василев

Христофор Йосифов

Добромир Колев