ЯНТРА

ГАБРОВО

ЮМВ

Юноши младша възраст, родени 2004/2005 година
Седнали от ляво надясно: Николай Николов, Ивелин Стоянов, Николай Иванов, Борис Гълъбов, Мартин Корназов, Габриел Ботев, Максимилиан Цитлакидис, Николай Николов, Радостин Димов, Ивайло Караколев
Прави от ляво надясно: Цанко Кръстев, Христиан Пенчев, Ростислав Колев, Константин Михов, Даниел Вълнев, Димитриос Прекас, Калоян Минков, Живко Иванов

Николай Мънчев

Габриел Ботев

Николай Иванов

Цанко Кръстев

Живко Иванов

Ростислав Колев

Ивелин Стоянов

Даниел Вълнев

Радостин Димов

Калоян Минков

Николай Николов

Константин Михов

Мартин Корназов

Христиан Пенчев

Максимилиан Цитлакидис

Ивайло Караколев

Димитриос Прекас

Борис Гълъбов

Николай Николов