ЯНТРА

ГАБРОВО

Откриване на обновения стадион „Христо Ботев“