ЯНТРА

ГАБРОВО

ДЕВОЙКИ

Девойки
Седнали: от ляво надясно: Габриела Аянова, Даная Костадинова, Ния Кинова, Виктория Ковачева, Пламена Стоянова, Христина Дечева, Габриела Илиева
Прави от ляво надясно: Камелия Иванова, Радост Карлиева, Цветелина Станчева, Викториа Костадинова, Моника Атанасова, Симона Цветанова, Раниа Газнави

Симона Цветанова

Цветелина Станчева

Викториа Костадинова

Даная Костадинова

Габриела Илиева

Радост Караилиева

Раниа Газневи

Моника Атанасова

Габриела Аянова

Камелия Иванова

Ния Кинова

Христина Дечева