ЯНТРА

ГАБРОВО

Девойки 13/15

Седнали от ляно надясно: Раниа Газнави, Камелия Иванова, Габриела Аянова, Рая Георгиева, Сияна Якова, Радостина Карлиева, Яница Станева, Лидия Нечева, Кристиана Ноева
Втори ред от ляно надясно: Дарена Радева, Йоана Пешева, Моника Атанасова, Валентина Иванова, Цветелина Станчева, Виктория Костадинова