ЯНТРА

ГАБРОВО

ДЕВОЙКИ

Девойки
Седнали: от ляво надясно: Деница Рачева, Амая Михайлова, Христина Дeчева, Мая Йорданова, Ния Кинова, Маргарита Христова
Втори ред от ляво надясно: Раниа Газнави, Моника Атанасова, Цветелина Станчева, Яна-Роси Симеонова, Викториа Костадинова, Габриела Аянова
Трети ред от ляво надясно: Сияна Якова, Ивета Кирова, Яница Станева, Детелин Станчев – треньор, Камелия Иванова, Кристиана Ноева, Дарена Радева

Сияна Якова

Дарена Радева

Мая Йорданова

Ния Кинова

Маргарита Христова

Христина Дeчева

Деница Рачева

Амая Михайлова

Габриела Аянова

Камелия Иванова

Кристиана Ноева

Яница Станева

Ивета Кирова

Яна-Роси Симеонова

Моника Атанасова

Раниа Газнави

Викториа Костадинова

Цветелина Станчева