ЯНТРА

ГАБРОВО

Девойки

Седнали от ляно надясно: Рая Георгиева, Габриела Аянова, Ивета Ковачева, Ния Кинова, Даная Петрова, Кристиана Ноева
Втори ред от ляно надясно: Викториа Костадинова, Цветелина Станчева, Василена Минчева, Детелин Станчев – треньор, Валентина Иванова, Дея Раднева, Камелия Иванова
Трети ред от ляно надясно: Йоана Пешева, Симона Илева, Раниа Газнави, Даяна Колева, Лидия Нечева, Янита Евтимова, Гергана Хубанова