ЯНТРА

ГАБРОВО

Бони Холдинг АД

M-Texx

Еврохим

Подемкран АД

УКО

Импулс АД

„Импулс”АД-гр. Габрово е акционерно дружество, чиято дейност е развойно-внедрителска, производствена, сервизна и търговска в страната и чужбина в областта на броячни механизми, средства за автоматизация, медицинска апаратура и др.

За механична обработка на детайли и възли има голям парк от разнообразни универсални металообработващи машини. Разполага и с участък от високопроизводителни стругове с ЦПУ и обработващи центрове с ЦПУ.

Голяма чaст от тях са с възможност за 5-осова едновременна обработка. На разположение са специализирани сектори за зъбофрезоване на малкомодулни зъбни колела, вихрово нарязване на резби, финишна обработка.

ул. Орловска 162,
Габрово 5300, п.к. 28
България

Технически сътрудник: 066/ 800 288
Маркетинг и логистика: 066/ 800 286
Технически сътрудник: office@impuls.bg
Маркетинг и логистика: marketing@impuls.bg